Skriv ut sida«

Förbundet Sveriges Dövblinda

Hemsida
www.fsdb.org

Entré: J

Telefon
070-304 84 84

E-post
berit@fsdb.org

FSDB är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. FSDB ska utifrån principen om alla människors lika värde arbeta för rätten till full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande för personer med dövblindhet på alla områden i samhället. Ända sedan bildandet har FSDB också haft en viktig funktion för att bryta den isolering som kan följa av funktionshindret dövblindhet.

« Tillbaka till föregående sida

Evenemang
Det finns inga kommande aktiviteter